فرصت بی تکرار

   چه آسان گذشت همه فرصت های زندگی ...

 

   تا چشم باز کردیم و دنیا را دیدیم وقت رفتن بود .

 

   تا خواستیم عاشقی را یاد بگیریم ,نوبت جدایی رسیده بود

 

   ما قدر زندگی را ندانسته به مرگ رسیدیم .

 

   روزها از پی هم گذشتند وما همیشه به بهای فردا های دور از

 

   امروزمان گذشتیم.همه  " دوستت دارم " ها را قسمت فردا کردیم و

 

   امروزمان به سردی و بی مهری گذشت .

 

   تا کی غرور  ؟؟!!! تاکی نخوت ؟؟!!!

 

   چقدر رویا , اما در خواب ؟؟ تا کی دوستت دارم , اما در دل ؟؟

 

  چقدر آرزو , اما در خیال ؟؟چقدر فرصت , اما افسوس؟؟

 

   اینجا پایان راه است ,

 

    زندگی فرصت بی تکرار است

 

   فرصت بی تکرار عاشقی . همین  دوست داشتن ها و دلبستگی ها

 

   امروز را باور کن . فردا دیر است

 

 

/ 130 نظر / 22 بازدید
نمایش نظرات قبلی
آذر زمانی

سلام رها جون وب قشنگی دارین منتظرتون هستم

.زنی که شبیه هیچکس نیست

کسی دراین سوز و سرما دست هایت را نمیگیرد.... در جیب بگذارشان... شاید ذره ای خاطره ته جیبت مانده باشد... که هنوز هم گرم است

بهزاد

دلم همیشه برای نگاهت تنگ است اگر نگاهت فرصتی داشت به یادم باش..... سلام. آپم.

آذر زمانی

سلام رها جونم مرسی از اومدن بسیار مهربانتان

علی فلسفی

درد دارد …وقتی همه چیز را می دانی …و فکر می کنند نمی دانی …و غصه می خوری که می دانی …و می خندند که نمی دانی

محمد عباس آبادی

ما اگه هم عاشق میشیم انتظار داریم عشقمون به دست و پامون بیفته و نازمون رو بخره ... چون هیچکدوممون نمیفهمیم که عشق یعنی گذشت ... یعنی ندیده گرفتن اشتباهات و بخشش ... ما میخوایم به عشقمون هم بفهمونیم آره من اینجوریم و تو اشتباه کردی و الان باید التماس کنی ... ما حتی بخشش عشقمون هم میخوایم با منت باشه و منت کشی کنه عشقمون.... ما میخوایم اون عشقش رو با فدا کردن جونش به ما نشون بده که اونوقت تازه به فکر کردن بیفتیم که این حاظره حتی جونش هم بده ..... ما خیلی سنگ دل هستیم چون هیچوقت محبتها و دوست داشتن دیگران رو باور نمیکنیم و نمیبینیم مگر وقتی که خیلی دیر شده ه ه . فرصت بدون تکرار ی که از دست میدیم.

محمد عباس آبادی

ما اگه هم عاشق میشیم انتظار داریم عشقمون به دست و پامون بیفته و نازمون رو بخره ... چون هیچکدوممون نمیفهمیم که عشق یعنی گذشت ... یعنی ندیده گرفتن اشتباهات و بخشش ... ما میخوایم به عشقمون هم بفهمونیم آره من اینجوریم و تو اشتباه کردی و الان باید التماس کنی ... ما حتی بخشش عشقمون هم میخوایم با منت باشه و منت کشی کنه عشقمون.... ما میخوایم اون عشقش رو با فدا کردن جونش به ما نشون بده که اونوقت تازه به فکر کردن بیفتیم که این حاظره حتی جونش هم بده ..... ما خیلی سنگ دل هستیم چون هیچوقت محبتها و دوست داشتن دیگران رو باور نمیکنیم و نمیبینیم مگر وقتی که خیلی دیر شده ه ه . فرصت بدون تکرار ی که از دست میدیم.

مهمان یهویی

فونتش ناخواناست ماکم سوادیم اخه[چشمک]