آنروزها 2 ( ادامه مطلب قبل)

./ یادمیگرفتم فکر کنم ....زبان نگشایم وبیندیشم ....ببینم ...بشنوم , همه چیز را ,

 

   باتمام ابعادش, افق دیدم گسترده تر میشد ...

 

   تک تک ذراتم نیازمند شنیدن صدایش شده بود , مثل هوا , مثل دم ....

 

   باید باتمام وجود میبلعیدمش تابازدمی درکار باشد ...تا نفسی باشد

 

   تا زنده باشم

 

   روزها بی صدای او ...نمی گذشت , بهانه گیر می شدم , کج خو وغمگین

 

  کلامی از لبانم خارج نمیشد , جز به وقت اظطرار سخن نمیراندم..

 

   اغلب اطرافیانم دلیل رفتارم را نمیفهمیدند, از عالم وآدم بریده بود

 

   روزها میگذشت ومن لحظه ای از خانه خارج نمیشدم ..... مبادا وقت را

 

   ازدست بدهم , مبادا شاگرد دیگری برگزیند.... سربراه تر , گوش به فرمان تر

 

   وشاید رام تر.....که من بس سرکش وناآرام بودم

 

   هرچند مثل یک اسب چموش زیر شلاق سخنانش رام شدم , اما هنوز خوی

 

  سرکشی دروجودم منزل داشت ...به تنها کسی که رکاب می دادم او بود.

 

  هنوز هم کسانی که نزدیکم می شدند با ناآرامی ولگدپرانی فراری میدادم

 

   بزرگترین صفتی که شکستنش در وجودم ضروری بود " غرورم " بود.

 

   شکست وخرد کرد و دوباره جان بخشید .....از جنسی دیگر

 

                                                                                      ادامه دارد

 

 

/ 90 نظر / 25 بازدید
نمایش نظرات قبلی
نيلوفر

هنوز هم فراموشت نکرده ام با اینکه فراموش شده ام هنوز هم صدایت را میشنوم با اینکه صدایم نکرده ای هنوز هم همه جا میبینمت با اینکه به دیدنم نیامده ای هنوز هم با عشق تو پا برجام با اینکه زیر بار عشق دیگری شکسته ای هنوز هم همانطور مقدس دوستت میدارم با اینکه زندگی خود را با دیگری قسمت کرده ای هنوز هم چشمانی به اشتیاق نگاهت منتظرند با اینکه چشم به چشم دیگری دوخته ای هنوز هم دلواپس نگرانی های تو ام با اینکه از من بریده ای هنوز هم دوست دارم شانه ام تکیه گاهی برای شانه ات باشد با اینکه شانه هایم زیر بار این عشق شکسته است هنوز هم از امید حرف میزنم با اینکه از من خداحافظی کرده ای هنوز هم نمیدانم دست سرنوشت چرا گره دوستی ما را گسست با این همه میدانم من هنوز دوستت دارم اما تو[افسوس]

شاهرخ

ﺑﻪ ﺭﺍﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﭼﻘﺪﺭ ﺷﺒﯿﻪ ﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ؛ ﻋﻄﺮﻫﺎ ﻭ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ! ﻫﺮ ﮐﺪﺍﻡ ﺑﺎ ﺑﻮﯾﯽ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ؛ ﮔﺮﻡ ﺳﺮد ﺷﯿﺮﯾﻦ... ﺗﻠﺦ ! ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻋﻄﺮ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻓﺎﺻﻠﻪﺍﯼ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺩﻭﺭ ﮐﻪ ﺑﺰﻧﯽ ﺑﻮﯾﺶ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭﺗﺮ ﺍﺳﺖ ﺭﺍﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪﺍﻧﺪ ! ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﺍﺯ ﺩﻭﺭ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﺪﺍﺭﯼ ﻣﺎﻧﺪﻧﯽﺗﺮﻧﺪ ! ﮔﻮﯾﯽ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﻧﺰﺩﯾﮑﯽ ﻟﻄﻒ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﺭﺍ ﮐﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ [گل][گل][گل][گل]

شاهرخ

بعضی از آدمها پر از مفهوم هستند پر از حس های خوبند پر از حرف های نگفته اند چه هستند .. هستند و چه نیستند .. هستند ... یادشان . خاطرشان . حس های خوبشان آدمها .. بعضی هایشان .. سکوتشان هم پر از حرف هست پـر از مرهم به هر زخم است ! ... [گل][گل][گل]

abrak

خیابان‌ها بی حضور تو راه‌های آشکار جهنم‌اند با اجازه لینکتون کردم

صدفـــ ...

¯`•._ ﺍﺯ ﺍﻭنـی کـهـ ¯`•._ ﻛـﺎمـلـا ﺩﺭﻛـﺖ مـیـکـنـهـ ¯`•._ احسـاسـتـو حـسـ مـیـکـنـهـ ¯`•._ ﺣـﺮﻓـﺎﺗـﻮ مـیـفـهـمـهـ ¯`•._ ﻣـﻨـﻈـﻮﺭﺗـﻮ ﺧـﻮب ﻣﻴﺪﻭنـهـ؛ ¯`•._ ﺑـﺘـﺮسـ!!! ¯`•._ ﭼـﻮﻥ ﺍﻳـﻦ ﺁﺩمـ ﺧـﻮب ﺑـﻠـﺪﻩ ¯`•._ ﺍﺯ ﻛـﺠـﺎ ﺑـﺰنـهـ...

Zahra

salam azizam mamnonam az hozoret agar dost dashti tabadule link kkonim[قلب]

●♥♛عسل♛ ♥●

برای رفع خستگی باید ترک گناه کرد... برای ایجاد آرامش باید عبادت کرد و با خدا رابطه برقرار نمود زیرا تنها بایاد خداست که دلها آرام می گیرد....

سارا

█ مـَ ـن اَگـ َـر عـ ـآشــِ ـقـ ـآنــِه می نــِ ـویسـَ ـم █ نــَ ـه عـ ـآشـِ ـقــَ ـم نــَـ ـه شـِ ـکــَ ـست خـ ُ ـوردِه █ فــَـ ـقــَـ ـط می نــِ ـویسـَـ ــم تـ ـآ عــِ ـشق یـ ـآدِ قــَ ـلـ[قلب]ـبـَ ـم بــِ ـمـ ـآنــَ ـد

سارا

█ مـَ ـن اَگـ َـر عـ ـآشــِ ـقـ ـآنــِه می نــِ ـویسـَ ـم █ نــَ ـه عـ ـآشـِ ـقــَ ـم نــَـ ـه شـِ ـکــَ ـست خـ ُ ـوردِه █ فــَـ ـقــَـ ـط می نــِ ـویسـَـ ــم تـ ـآ عــِ ـشق یـ ـآدِ قــَ ـلـ[قلب]ـبـَ ـم بــِ ـمـ ـآنــَ ـد